21 de febrero de 2013

Estación de Esforzo Constante (EEC) de Darbo-Cangas. Febreiro 2013.


Xornada de anelamento realizada en Darbo (Cangas, Pontevedra) o día 16.02.13.
Este mes realizouse a EEC na data prevista de mostraxe (a mediados de mes).


Gráfica da variación mensual no número de capturas. Comparación do ano en curso respecto dos valores medios obtidos previamente na EEC de Darbo.

Capturamos un total de 22 aves de 12 especies (Media de 23 aves e 10 especies nos oito anos previos). 

Pica dos prados (Anthus pratensis)
Os valores de capturas tan pobres son normais para este mes, tanto no número de especies presentes como no número de capturas de cada unha delas.

Úbalo (Carduelis spinus).
De momento non hai grandes cambios na estrutura da poboación e os datos son similares aos dos meses previos de invernada. As especies máis abundantes seguen a ser a papuxa (Sylvia atricapilla), o paporrubio (Erithacus rubecula) e o picafollas (Phylloscopus collybita), que supoñen o 45.5 % das aves marcadas.

Muda de sustitución  nun dos picafollas europeo (Phylloscopus collybita).

Destacar a captura de 1 úbalo (Carduelis spinus) e 2 picas dos prados (Anthus pratensis). Chama a atención a ausencia de merlo (Turdus merula; media de 3.3 indiv. esperados neste mes). Como curiosidade un picafollas estaba a rexenerar unha boa parte da cola, pola perda das plumas nun percance previo ao anelamento.

Autor do texto: Antonio Fernández Cordeiro.
Autores das fotografías: Marta Santomé e Óscar Santomé.


No hay comentarios: