2 de mayo de 2019

Escritos para a modificación do DECRETO 38/2019

Acabamos de presentar catro escritos para tentar que catro praias de Cangas consideradas urbanas as cambien a naturais. Pídese que consideren a clasificación como un erro. De considerarse estes areais como urbanas poderán instalarse nelas establecementos de hostelería permanentes (todo o ano) de ata 300 m2. Co impacto ambiental que supón para a fauna e flora do lugar.
 

No hay comentarios: