Arquivos e descargas

-->
 PÁXINA EN CONSTRUCCIÓN
AS LIGAZÓNS SUBRAIADAS PERTENCEN AOS ARQUIVOS QUE SE PODEN  DESCARGAR


Libros

Artigos
Fernández Cordeiro, A. e Cortizo, C. 1988. Sobre la utilización de nidos de Golondrina Común abandonados. Doñana Acta Vertebrata, 15: 238-241.
Fernández Cordeiro, A.1991. Primeros datos de invernada de Gaviota Hiperbórea (Larus hyperboreus), en el NO de la Península Ibérica. Actas do "I Congreso Galego de Ornitoloxía" (Fernández Cordeiro, A. e Domínguez, J.: Eds.): 109-115.
Fernández Cordeiro, A. e Barciela, J. 1991. Estudio de las comunidades postnupciales de aves terrestres en un medio insular gallego. Actas do "I Congreso Galego de Ornitoloxía" (Fernández Cordeiro, A. e Domínguez, J.: Eds.): 171-185.
Fernández Cordeiro, A. e Barciela, J. 1991. Uso de las líneas de ferrocarril para recuentos de aves en Galicia. Actas do "I Congreso Galego de Ornitoloxía" (Fernández Cordeiro, A. e Domínguez, J.: Eds.): 209-218.
Fernández Cordeiro, A. e Domínguez, J. 1991. Catálogo provisional de aves nidificantes amenazadas en Galicia. Actas do "I Congreso Galego de Ornitoloxía" (Fernández Cordeiro, A. e Domínguez, J.: Eds.): 269-272.
Domínguez, J.e Fernández Cordeiro, A. 1991. El Pechiazul (Luscinia svecica) en Galicia. Misc. Zool., 15: 203-207.
Fernández Cordeiro, A. e Barciela Castro, J. 1996. A incidencia dos deportes de aventura no medio natural. Cumes, 26: 26-34.
Fernández Cordeiro, A. e Pino Pérez, J.J. 1999. Distribución e aproximación á ecoloxía de Monticola saxatilis e M. solitarius en Galicia, NW Península Ibérica. Chioglossa, 1: 67-79.

Estudos
Estudo da migración postnupcial de aves limícolas no Complexo Intermareal Úmia-O Grove [agosto-outubro 2004]. Servizo de Conservación da Natureza. Delegación Provincial de Pontevedra. Consellería de Medio Ambiente. Decembro 2004.

Romay, C.D., Martínez, E., ACTUALIZACIÓN DE DATOS FAUNÍSTICOS E PROPOSTA DE PROTECCIÓN PARA A BARREIRA DA FIANTEIRA (SANXENXO) 2010. 

Comunicacións en Congresos
Otero, J., Collazo, X., Fernández Cordeiro, A., Álvarez Graña, D., Rial Pousa, S., Pastoriza Barreiro, A., Alonso, M., Bastos Lago, S., Piñeiro, J., Dasairas, A., De Souza, J.A., De Souza, A., Villares, E., De la Torre, F.G., Rodríguez, F.J., Mucientes, G., Santos, A., Blanco, R., Outeiral, C., Leis, S., Conde, M., Salaverri, L., Valls, R., Maceira, J. e Guitián, J. Outubro 2005. Comunidades de aves de los eucaliptales: implicaciones para la conservación de la diversidad y la abundancia de aves en Galicia. VI Congreso Galego e V Xornadas Cantábricas de Ornitoloxía. Viveiro (Lugo).
Atienza, J.C. e Martínez Sabarís, E. 2005. Diferencias biométricas entre dos subespecies ibéricas de Escribano Palustre. XIV Encuentro de Anilladores.
Fernández Cordeiro, A.; Piñeiro Lemos, P.; Pastoriza Barreiro, A.; Álvarez Graña, D.; Alonso Alonso, M.; Rial Pousa, S.; Dasairas Bouzada, A. e Bastos Lago, S. Setembro 2008. Estudio da poboación de paseriformes nunha localidade costeira con vexetación en mosaico típico da campiña galega, Cangas (Pontevedra). VII Congreso Galego de Ornitoloxía. Monforte de Lemos (Lugo).
Romay, C. D. (coord.); Taboada, J. (coord.); González, E.; Ferreiro, G.; Luciarte, C.; Prego, F.; Sanmartín, P.; Alfaya , C.; Rodríguez, F.; Otero, M.; Varela, C.; Villares, E.; Otero, J.; Vidal, C.; Bao, R.; Hernández, A.; Fernández, R.; Salazar, J. A.; Portela, J.; Magdalena, R.; Rodríguez, J.; Figueiras, M.; de Souza, J. A.; Martínez, M.; Martínez, J. M.; Reigada, X. R.; Martínez, Ó.; Girón, F.; Epifanio, J. C.; González, J.; Justo, A.; Rivas, Ó.; Lijó, G. e Sandoval, A. Setembro 2008. Resultados do censo coordinado de tartaraña cincenta (Circus pygargus) en Galicia na primavera de 2008. VII Congreso Galego de Ornitoloxía. Monforte de Lemos (Lugo).

Publicacións de divulgación
Fernández Cordeiro, A., Álvarez Graña, D., Dasairas, A. , Rial Pousa, S., Pastoriza Barreiro, A. e Piñeiro Lemos, J. 2006. Protexe o espazo natural de Punta Balea. Grupo Anelamento ANDURIÑA, Políptico de 8 pp.

Exposicións
2006. o espazo natural de Punta Balea. Grupo Anelamento ANDURIÑA, 11 paneis.